Pro samostatné děti od 8mi let.
Ve vlaku se dá dělat snad úplně všechno!

DOKONCE UČIT PERSPEKTIVU TAK, ŽE NA TO UŽ NIKDY NEZAPOMENETE.

A bez perspektivy bude vaše kresba jako polévka bez soli,…

místních jízdenek, vstupenky do Muzea umění, /počítán věk do 12ti let/

kde budeme tvořit, pojištění a zapůjčení výtvarných potřeb

880 Kč.

Všechno zpředu do dáli, k horizontu se prostě zmenšuje, zužuje a mizí včetně sytosti barev.

Kreslit a malovat se dá naučit poměrně rychle, když víte jak na to. Když znáte chyby, kterými jste prošla, můžete včas zastavit a pomoci proces urychlit.

I když, pokud narazím, na paličáka, jakým jsem byla já, bude si chtít svým učebním procesem projít dál sám a já se budu jen snažit o nenápadné korektury, které ho k cíli přivedou dřívě než mě. Úsměv.

Takže do Hradce Králové, zbývají 3 místa pro 7 statečných.

Za celou sobotu je cena včetně oběda /v hodnotě 120 Kč/, jízdného do Hradce Králové

110 Kč/ 1 hodina

Sebou potřebuje pouze skicák A4 a nebo A3 – ten se nepůjčuje jako kartáček na zuby,…/je to intimní záležitost umělce/ a svačinu.
Svačinu větší, i pro mě,… kdybych měla hlad, jsem trochu nervní, smích. Legrace,…
Sraz na hlavním nádraží v Pardubicích 8:45 – konkrétně blízko prodeje MDH jízdenek.
Návrat 16:55 opět hlavní nádraží Pardubice na tom samém místě.
Datum kreslící soboty se náhodou spojil s akcí muzea,…takže si ještě užijeme
Muzejní hledačku

Slovy edukačních pracovníků: „Muzejní hledačka připravená pro Dny evropského dědictví vás provede historickou výstavní budovou.

Cestou se podíváte i do výstav a pomocí tabletu budete plnit různé úkoly. Nahlédnete třeba k pravěkým lovcům a zemědělcům nebo do vytěženého lomu. Na závěr hry vás čeká malá odměna“.
Hurá, odměna! Na to se těším. Těšte!

Barbora Myo

P.S.: Dospělí kresleníchtiví,…nás mohou doprovodit, vše si hradí sami a nesmí nás moc rušit,..úsměv. Ale moje korektura je jim k dispozici za drink u oběda.